KONTAKT

KUD „Piskavica“Piskavica bb,

Društveni dom, Piskavica

Tel/fax: +387 (0)51/390-009

GSM: +387 (0)65/581-031

STRUKTURA DRUŠTVA 

Sekretar:

Mirko Arambašić

mobilni: + 387 (0)65/581-031   e-mail: mirko.a@teol.net

__________________________________________________________

Umjetnički rukovodilac:

Bojan Raković, 

mobilni: +387 (0)65/376-730;   e-mail: bojanr88@teol.net

__________________________________________________________

Šef orkestra: 

Dragomir Arambašić

mobilni: +387 (0)65/702-896

__________________________________________________________

Asistenti:

Jelena Zrnić

Dragojla Zrnić

__________________________________________________________

Kostimograf:

Nevenka Kasalović

 _________________________________________________________